جستجو و نمایش فیلمجستجو و نمایش فیلم
چگونه می توانم فیلم ها را براساس ژانر یا سال ساخت ببینم؟ 51
از قسمت فیلتر می توانید سال یا ژانر مورد نظر خود را انتخاب کنید.

توضیحات تکمیلی

چگونه فیلم مورد نظر خودم را پیدا کنم؟ 45
اسم فیلم مورد نظر خود را در قسمت Search جستجو کنید.

توضیحات تکمیلی

چگونه زیرنویس را با فیلم هماهنگ کنم؟ 153
از قسمت “Subtitle offset“می توانید زیرنویس را هماهنگ کنید. اگر زیرنویس فیلم زودتر از دیالوگ نمایش داده می شود باید دایره را به سمت راست یا مثبت (Ahead) ببرید تا تنظیم شود و اگر دیرتر از دیالوگ نمایش داده می شود دایره را به سمت چپ یا منفی (Delayed) حرکت دهید.

توضیحات تکمیلی

چگونه یک فیلم را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنم؟ 147
برای اضافه کردن محتوا به بخش "عالقمندی ها" یا " Favorites " بر روی آیکون یا نام فیلم نگه دارید تا منوی کوچکی برای شما باز شود. سپس گزینه "افزودن به عالقمندی ها" یا " Add to Favorites "را انتخاب کنید.

توضیحات تکمیلی